MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

AMAÇ: Müşteri Odaklı Olabilmek...

Müşteriniz hakkında her türlü veriyi toplamak, müşteri odaklı olmak demek değildir. Müşteriye dokunduğunuz her alanda topladığınız verileri bilgiye dönüştürüp fırsatları ve/veya ihtiyaçları daha hızlı bir şekilde ortaya çıkarabiliyorsanız müşteri odaklı bir yaklaşım sergiliyorsunuz demektir.

 

İÇERİK

         

   Trendler ve Değişim Süreci

            Müşteride Değişimi ve Beklentiyi Yönetmek

           İlişkisel Pazarlama

              Geleneksel Satış ve İlişkisel Pazarlama Kıyaslaması

               İlişkisel Pazarlama ve Avantajları

               İlişkisel Pazarlamanın Adımları

               Segmentasyonun Önemi, Database Oluşturma, Pareto Analizi ve Optimizasyon

               Kurum SWOT'u ve Rolü

               Müşteriler ve Segmentler (Segmentasyon)

               Pareto ve Optimizasyon

               İlişkisel Pazarlamaya Geçiş Workshop

 Müşteri Tipleri ve Uygun İlişki Biçimleri

 Müşteri Ilişkilerinde Ilginin Önemi

 Müşteri Ilişkilerinde Empatik Yaklaşım

 

SÜRE : 2 Gün